Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής του TRX – Suspension Training Course

Η νέα ημερομηνία για το TRX – Suspension Training Course είναι Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013, ώρες 9:30 – 17:30

 trx-course-10-november-2013

δείτε περισσότερες πληροφορίες:

http://evathlon.gr/news/trx-suspension-training-course.html ‎

leave a comment