Σπύρος Καπνιάς


Σπύρος Καπνιάς - Garudananda - Atma Yoga Academy

Ο Σπύρος Καπνιάς – Garudananda έχει εμπειρία 40 ετών και οι δάσκαλοί του στις γιογκικές παραδόσεις που διδάσκει συγκαταλέγονται στους καλύτερους παγκόσμια δασκάλους της Γιόγκα. Κατέχει διπλώματα σε όλες τις διδασκόμενες από αυτόν παραδόσεις και ο λόγος που διδάσκει είναι η διεύρυνση της συνειδητοποίησης, όχι μόνο όσον αφορά την κίνηση αλλά και η συνειδητοποίηση της καθημερινής ζωής.

Ο Σ. Καπνιάς – Garudananda διδάχθηκε αυτές τις παραδόσεις και είναι σε μια συνεχή εκπαίδευση δασκάλων από τους:

“Ashtanga Yoga”

Sharath Rangaswamy, David Williams, Jean Claude Garnier (εκπαίδευση Δασκάλων), Danny Paradise, Peter Sanson.

“Iyengar Yoga”

Pam Battler, Sniv Sharma, Strens Hatfield Bianca, Marla Apt-Paul Cabanis, Lorraine Mc Connon, Penny Chaplin, Martine Le Chenic.

“Agni Vinyasa Yoga”

Ο Σ. Καπνιάς – Garudananda διδάσκει αυτή την παράδοση επτά χρόνια σε εκατοντάδες μαθητές και είναι το απόσταγμα όλων των συστημάτων γιόγκα που μέχρι σήμερα έχει διδαχθεί.

“Yoga Works System”

Malachi Melville, Edwin Bergman.